Powszechnie stosowana technologia spawania stopów aluminium - spawanie hybrydowe stopów aluminium za pomocą łuku laserowego

- Jun 10, 2019-

Chociaż spawane laserowo stopy aluminium mają wiele zalet, nadal mają duże ograniczenia, takie jak wysoki koszt sprzętu, mała tolerancja na prześwit stawu i ścisłe procedury przygotowania detalu. W celu bardziej efektywnego spawania stopu aluminium opracowano hybrydowy proces spawania laserowo-łukowego. Kompozyt łuku laserowego to głównie laser połączony z łukiem TIG, łukiem MIG i plazmą. Spawanie laserowo-łukowe ze stopu aluminium

Moc spawania laserowego, szybkość absorpcji wiązki laserowej na powierzchni stopu aluminium oraz zawór spawania głębokiego są dobrze rozwiązane. Gdy stop aluminium jest spawany za pomocą spawania laserowego i hybrydowego, interakcja pomiędzy laserem i łukiem może pokonać wady samej metody spawania laserowego lub łukowego i zapewnić dobry efekt kompozytowy. Może znacznie poprawić wydajność spawania, która opiera się głównie na dwóch efektach: jednym jest to, że wysoka gęstość energii prowadzi do wysokiej prędkości spawania; drugi to efekt superpozycji dwóch źródeł ciepła działających jednocześnie na ten sam obszar.

Arc hybrid welding

Para:Powszechnie stosowana technologia spawania stopów aluminium - spawanie laserowe stopów aluminium Następny:Wspólne materiały do mebli ogrodowych