Kontakt Spawanie typu -Butt-Welding

- Nov 24, 2017-

Zgrzewanie doczołowe polega na łączeniu dwóch kawałków materiału wzdłuż jednej krawędzi w jednej płaszczyźnie. Proces ten może być stosowany na wielu rodzajach materiałów, chociaż metal i termoplasty są najbardziej rozpowszechnione. Kiedy dwa arkusze ze stali są układane obok siebie i łączone razem wzdłuż jednego złącza, jest to przykład zgrzewania doczołowego.

Spawanie można wykonać za pomocą dużej maszyny lub prostego przenośnego spawacza . Maszyna doprowadza ciepło do dwóch łączonych materiałów, co powoduje ich lekkie stopienie w celu utworzenia cieczy. Materiał wypełniający wykonany z wolframu lub stopu metalu jest często dodawany pomiędzy dwoma przedmiotami i wtapiany w kałużę cieczy. Gdy ciepło z urządzenia spawalniczego zostanie wyłączone, upłynniony metal i wypełniacz szybko zestalą się, tworząc pojedynczy zespół. Gdy proces ten odbywa się prawidłowo, krawędzie każdego przedmiotu nie są rozróżnialne pod materiałem wypełniacza.

Istnieją trzy podstawowe rodzaje zgrzewania doczołowego, a każdy jest wybierany na podstawie grubości łączonych obiektów. W przypadku cienkich blach metalowych lub plastikowych można zastosować kwadratowe złącze zgrzewane . W tym przypadku brzegi przedmiotów tworzą pod kątem 90 stopni do siebie i mogą być łączone razem jak dwa bloki konstrukcyjne. Jest to najprostszy i najbardziej ekonomiczny rodzaj złącza zgrzewanego doczołowo.

W przypadku zgrzewania grubszych materiałów, krawędzie muszą być ścięte, aby utworzyć pojedynczy lub podwójny rowek w kształcie litery V. Pojedynczy rowek w kształcie litery V jest używany do przedmiotów o średniej grubości, w tym wielu rur. Wypełniacz jest umieszczany w szerszej części kształtu litery V, aby pomóc pewnie zabezpieczyć obiekty względem siebie. W podwójnym rowku w kształcie litery V zarówno górna, jak i dolna powierzchnia każdego przedmiotu są ścięte. Wypełniacz musi być umieszczony po obu stronach i podgrzewany w naprzemiennych wzorach, aby utworzyć najbezpieczniejsze połączenie. Ten podwójny kształt litery V jest zwykle stosowany do bardzo grubych lub dużych przedmiotów.

Zgrzewanie doczołowe służy do produkcji maszyn, narzędzi i sprzętu w wielu różnych branżach. Może być wykonywany w zakładach produkcyjnych, na placach budowy lub w specjalistycznych zakładach spawalniczych. Większość miast wymaga od spawaczy przeszkolenia i certyfikacji obsługi urządzeń spawalniczych, a także może wymagać użycia osobistego wyposażenia ochronnego i środków przeciwpożarowych.

Jedną z głównych zalet zgrzewania doczołowego jest to, że jest to jedyny rodzaj złącza spawanego, który może być w sposób ciągły wykonywany przez maszynę. Seria przedmiotów może być przekazywana pod spawaczem automatycznie w sposób montażowy, co czyni ją najbardziej wydajną i przystępną cenowo techniką spawalniczą. Chociaż spoiny czołowe są uważane za bardzo mocne i bezpieczne, generalnie nie zaleca się ich stosowania na obiektach, które będą narażone na duże obciążenia lub ekstremalne siły.

Para:Molibdenum Steel Następny:Powód, dla którego rura jest używana w meblach ogrodowych