Kucie spawalnicze

- Aug 24, 2017-

Zgniatanie jest starą techniką polegającą na łączeniu kawałków metalu przy użyciu ciepła i siły. Metal jest ogrzany ogniem, a siła jest zazwyczaj stosowana przez młot, ale istnieją inne metody. Zgniatanie jest uważane za technikę podstawową. Jest nadal nauczany i używany, ale powszechnie zastępowany jest bardziej nowoczesnymi technikami spawania.

Zgniatanie spawów na ogół nie jest uważane za trudne, ale może być niebezpieczne. Niektóre metody są złożone i wymagają dobrej koncentracji, pamięci i bezpieczeństwa. Korzystne jest również poznanie charakterystyk spawanego metalu i wykorzystywanego źródła ciepła.

Grube kawałki metalu są typowo łatwiejsze do kucia. To dlatego, że podczas rozgrzania cienkie kawałki mogą się ukłonić, powodując kieszenie, które pojawiają się jako pęcherzyki na powierzchni. Grubsze kawałki metalu również mają tendencję do dłuższego przechowywania ciepła. Wybrane elementy powinny być zazwyczaj wolne od tlenków i zanieczyszczeń przed rozpoczęciem spawania.

Płytę stosuje się zazwyczaj po ogrzewaniu metalu, ale przed osiągnięciem ciepła spawalniczego. Flux to substancja, która topi i tworzy powłokę zapobiegającą utlenianiu. Boraks jest powszechnym strumieniem, ale może nie być odpowiedni do wszystkich materiałów. Jeśli metal się utlenia, wynik jest ogólnie słabą jakością kucia.

Źródło ciśnienia różni się w zależności od preferencji i techniki spawacza . Niektórzy używają młotków ręcznych, podczas gdy inne używają młotków udarowych. Jeszcze inni mogą korzystać z prasy. Niezależnie od tego, które narzędzie ciśnieniowe jest używane, wytrawić spawaczy często palą.

W wielu przypadkach wiedza i doświadczenie są jedynymi sposobami informowania, kiedy metal jest wystarczająco gorący, aby zostać sfałszowanym. Ważne jest również zapobieganie zbyt wysokim temperaturze. Różne metale spawane w różnych temperaturach. Szacuje się, że temperatura ta wynosi od 50 do 90 procent temperatury topnienia metalu.

Ten proces działa, ponieważ gdy metal jest podgrzewany do pewnego stopnia, zmiany zachodzą w cząsteczkach. Po nałożeniu nacisku elementy z jednego kawałka metalu mogą przechodzić na drugi. Rezultatem tej wymiany jest więź. Zgniatanie spawania można wykonać podobnymi lub różnymi metalami. Kiedy stosuje się różne metale, spawany produkt jest na ogół silniejszy niż jeden z metali osobno.

Kiedy proces się powiedzie, nie powinno być pęknięć lub spacji pomiędzy warstwami. Dzieje się tak nawet wtedy, gdy kilka warstw spawanych jest ze sobą. Materiały kute powinny wyglądać jako jedna solidna pozycja.


Para:Najlepsze metody spawania metali Następny:Meble żelazne jak utrzymać