Wdrożenie zielonego poboru podatków

- Apr 09, 2018-

Nie tak dawno Państwowa Administracja Podatkowa i Ministerstwo Ochrony Środowiska oficjalnie podpisały Memorandum of Understanding w sprawie mechanizmu zbierania, zarządzania i koordynacji podatków związanych z ochroną środowiska, dodatkowo wzmacniając współpracę między działami, wyjaśniając podział obowiązków i podjęcie stanowczego kroku w kierunku sprawnego wprowadzenia podatków związanych z ochroną środowiska. 1 kwietnia jest pierwszym dniem zbierania podatków od ochrony środowiska w Chinach. Wdrożenie podatku ekologicznego oznacza, że wdrożenie systemu odprowadzania ścieków przez ostatnie 40 lat wycofało się z etapu historii. Oznacza to, że nasilenie ataków na tradycyjne gałęzie przemysłu zostało wzmocnione. Powinniśmy aktywnie reagować na to i wykonywać dobrą robotę we wszystkich aspektach ochrony środowiska. Musimy rozładować materiały i zanieczyszczenia po zanieczyszczeniu przed osiągnięciem normy. Róbcie część natury dla dobra przyszłych pokoleń.


Para:Guangdong's Atmospheric Environmental Governance dokonał ciężkich wysiłków Następny:Technologia obróbki drewna