Seal Weld

- Feb 27, 2019-

Spoina uszczelniająca to spoina, która pełni podstawową funkcję połączeń uszczelniających. Spoiny uszczelniające są powszechnie stosowane w gazowych lub płynnych pojemnikach do przechowywania substancji gazowych lub płynnych oraz w celu zapobiegania wyciekom. Obecność spoin uszczelniających zapobiega również przedostawaniu się gazów lub płynów do określonych, niedostępnych miejsc, gdzie mogą powodować korozję lub inne uszkodzenia.

Spoiny uszczelniające są nakładane na części, które mają być galwanizowane. Istnieją dwa rodzaje gotowych, ocynkowanych połączeń, regularnych i wentylowanych, które można zespawać ze sobą odpowiednio za pomocą zgrzewania ; istnieje również trzecie gotowe do użycia ocynkowane złącze, które nie wymaga zgrzeiny. W przypadku regularnych połączeń należy zadbać o to, aby spoiny uszczelniające nie były tak porowate, aby umożliwić jakikolwiek wyciek. Złącza wentylowane to złącza, w których znajdują się otwory wentylacyjne lub otwory umożliwiające wydostawanie się gazu. Podczas nakładania spoin uszczelniających na szczeliny wentylacyjne ważne jest, aby odpowietrzniki były umieszczone we właściwych miejscach; nagromadzenie gazu może w inny sposób uszkodzić złącza.

Należy pamiętać, że spoiny uszczelniające są umieszczane wyłącznie jako środki ograniczające i nie należy oczekiwać, że dodadzą one siły połączenia. Istotne jest, aby projektant i wykonawca sprawdzili, czy miejsca w uszczelnieniach są zgodne z wymaganiami kodeksu określonymi przez American Welding Society (AWS), chociaż naruszenia kodeksu są dozwolone w niektórych przypadkach, które mogą wpływać na elastyczność stawów. Konieczne jest również zapewnienie, aby zgrzew zgrzewany nie przypadkowo zakończył się wykonywaniem niepożądanej funkcji strukturalnej lub, że obecność zgrzein uszczelniających nie wpłynie zbyt niekorzystnie na badania ultradźwiękowe.

Spawacz musi mieć odpowiednie kwalifikacje do wykonywania pracy i musi przestrzegać dobrych praktyk spawalniczych podczas wykonywania spoin uszczelniających. Procedury zgrzewania dźwiękochłonnego obejmują przestrzeganie określonych rozmiarów spawania i dostarczania ciepła, dobór odpowiedniej elektrody kształtowej i przestrzeganie prawidłowych procedur spawania. Właściwy czas nagrzewania i ciśnienie spawania są konieczne, aby zapewnić całkowite zespolenie i nie ma szans, że zgrzeina zgrzeiny pęknie.

Zastosowanie spoin uszczelniających jest powszechne w przemyśle spożywczym i inżynieryjnym . Oprócz rur i pojemników odsłonięte elementy stalowe poddawane są zgrzewaniu przed malowaniem, aby uniknąć rdzewienia. Uszczelnienie zgrzewu zaciskowego, które jest również znane jako uszczelka ozdobna lub gumowy zamek, jest stosowane zarówno w drzwiach lodówki, jak i w samochodzie.


Para:Technika rattanowa Następny:Co to jest Faux Wood?