Lutowanie próżniowe

- Jun 20, 2017-

Lutowanie próżniowe jest procesem łączenia metalu stosowanym do łączenia dwóch kawałków metalu nieszlachetnego przy użyciu metalu wypełniającego w specjalnej komorze próżniowej. Lutowanie jest podobne do procesu lutowania, ale wymaga wyższych temperatur w celu stopienia metalu wypełniającego. W procesie lutowania metal ciekłego ciekłego wypełniacza przepływa pomiędzy dwoma kawałkami metalu przeznaczonymi do połączenia. Ten przepływ stopionego metalu nazywa się działaniem kapilarnym, co oznacza, że metal przepływa przez otwarty kanał utworzony przez małą szczelinę między dwoma kawałkami metalu nieszlachetnego. Metal wypełniający jest następnie chłodzony, powodując jego zeszlifowanie i działanie jako klej pomiędzy dwoma kawałkami metalu.

Podczas lutowania próżniowego metal wypełniający musi mieć niższy punkt topnienia niż metale nieszlachetne, które mają być ze sobą połączone. Metale nieszlachetne nie ulegają stopieniu podczas lutowania, ale zamiast tego są połączone metalem wypełniającym. Chociaż proces prowadzi do słabszej przyczepności niż tradycyjny proces spawania, który topi metale nieszlachetne, lutowanie próżniowe powoduje silniejsze wiązanie niż tradycyjne lutowanie.

Ten proces łączenia metali różni się od tradycyjnego lutowania, ponieważ cały proces występuje w typowej komorze próżniowej, która jest powszechnie nazywana piecem do lutowania próżniowego. Zastosowanie komory próżniowej do tworzenia spoin zapewnia lepsze spoiny z silniejszym wiązaniem. Korozja nie tworzy się w próżni, więc proces nie wymaga strumienia do ochrony metalu.

Produkty zmontowane przy użyciu lutownicy próżniowej wychodzą z pieca o czystym i jasnym kolorze, ponieważ niski poziom tlenu w piecu do lutowania próżniowego zapobiega utlenianiu i korozji. Lutowanie próżniowe jest powszechnie stosowane w przypadku metali, które mogłyby słabo reagować na strumień lub gazów obecnych w atmosferze poza komorą próżniową. Metale te obejmują stal nierdzewną, stal węglową i inne stopy.

Oprócz wyeliminowania zapotrzebowania na strumień, proces ten ma kilka dodatkowych korzyści. Zastosowanie komory próżniowej pozwala na dokładną kontrolę temperatury wewnątrz komory. Pozwala to na obróbkę cieplną lub utwardzanie wiekowe metalowego projektu w procesie lutowania próżniowego, zmniejszając tym samym czas potrzebny na zakończenie projektu. Kontrolowana temperatura wewnątrz pieca lutowniczego podgrzewa cały metal w komorze do temperatury lutej, dzięki czemu można wykonywać wiele połączeń w jednym czasie. To zmniejsza naprężenia stawiane metalom złącza i metali nieszlachetnych z powodu rozszerzalności cieplnej i skurczu, ponieważ cały projekt jest ogrzewany i chłodzony z taką samą prędkością.Para:Spawanie metodą wzorcową Następny:Zgrzewanie kół