Farba na bazie wody stała się normą ochrony środowiska

- Nov 02, 2018-

"Tak zwana farba na bazie wody jest rozpuszczalnikiem wodnym lub dyspersyjnym, farbą organiczną bez rozpuszczalnika, zawiera rozpuszczalną w wodzie, wodorozcieńczalną, dyspergowalną w wodzie (farbę lateksową), może być stosowana w drewnie, metalu z tworzyw sztucznych, szkła., powierzchni konstrukcyjnej i innych materiałów ", powiedzieli eksperci.


Ponieważ farba na bazie wody nie zawiera rozpuszczalników organicznych, takich jak benzen i ksylen, a emisje lotnych związków organicznych (VOC) w procesie produkcji są niezwykle małe, farba na bazie wody nadal się nagrzewa, gdy zwiększa się świadomość zdrowotna, a egzekwowanie prawa ochrony środowiska wzmacnia, stając się przyjazną dla środowiska powłoką. synonim.


Istnieje wiele przyjaznych dla środowiska powłok, w tym powłoki bezrozpuszczalnikowe, takie jak powłoki proszkowe, powłoki z powłoką fotoutwardzalną i powłoki o wysokiej zawartości substancji stałych, ale te powłoki mają stosunkowo niewielki udział w rynku. Szybszy rozwój i większy udział w rynku to powłoka na bazie wody.


Para:Metoda konserwacji mebli drewnianych Następny:Jaki wpływ ma wojna chińsko-amerykańska na eksport branży meblarskiej i jak należy ją rozwiązać?