Co to jest spawanie gazowe

- Feb 07, 2018-

Spawanie gazowe, zwane również spawanie tlenowo-paliwowe , to system spawania, który wykorzystuje jeden z różnych gazów i tlenu do zapalenia palnika. Spawanie jest definiowane jako proces łączenia dwóch materiałów, zwykle metalu, poprzez podgrzewanie ich, aż oba końce stopią się. Materiały wypełniające są zwykle dodawane do tego stopionego materiału, a oba końce są łączone ze sobą i pozostawione do ochłodzenia, tworząc jedną stałą część.

Typowe gazy stosowane do spawania gazowego to gaz ziemny , propan, wodór, gaz MAPP, skroplona ropa naftowa, propylen i acetylen , przy czym najczęściej występuje acetylen. W wielu przypadkach jeden gaz nie jest korzystny w stosunku do drugiego, chociaż w niektórych sytuacjach korzystny może być określony gaz. Na przykład jeden gaz może podgrzewać wyższy lub niższy niż inny, dzięki czemu jest bardziej wygodny w użyciu z niektórymi metalami.

Różnorodne metale mogą być łączone za pomocą technik zgrzewania gazowego, chociaż wykwalifikowany operator palnika jest niezbędny, aby zapewnić gładką spoinę. Nie wszystkie metale topią się w tej samej temperaturze, więc spawacz musi wiedzieć, jak długo należy podgrzewać różne rodzaje materiałów. Do spawania gazowego wymagany jest również pewien poziom umiejętności, aby zapewnić, że spoina jest bezbłędnie wykonana. Mniej doświadczeni spawacze mogą skończyć ze stawem, który jest nierówny lub nierówny.

Spawarka gazowa jest generalnie zbudowana przy użyciu dwóch zbiorników. Jeden posiada specyficzny rodzaj gazu, który jest zwykle unikalny dla każdego producenta. Drugi zawiera tlen. Te dwa gazy łączą się, gdy wchodzą do palnika i pomagają utrzymać stały płomień.

Istnieją inne zastosowania palnika tlenowo-paliwowego, z których wiele dotyczy materiałów innych niż metal. Palniki gazowe mogą służyć do cięcia metalu i kamienia płomieniowego w celach dekoracyjnych. Istnieją również wyspecjalizowane spawacze wody, które są wykorzystywane do spawania bardzo małych i delikatnych przedmiotów, takich jak biżuteria. Inne zastosowania mogą obejmować szkło do polerowania ognia i, poprzednio, podgrzanie wapna palonego w celu wytworzenia jasnego światła używanego w pokazach magicznych i innych produkcjach.

Innym rodzajem spawania gazowego jest użycie pojedynczego gazu bez użycia tlenu. Ta metoda nie jest preferowana w przypadku wielu rodzajów metali, ale jest powszechnie stosowana do lutowania. Lutowanie jest łatwiejszą formą spawania, która jest wykonywana przez stopienie lutowia i użycie stopionego materiału do połączenia dwóch kawałków metalu. Różni się to od tradycyjnego spawania, ponieważ dwa kawałki nie są stopione, ale są łączone tylko lutowiem. Metoda lutowania nie jest zalecana w przypadku dużych przedmiotów lub spoin, które muszą wytrzymać wysokie ciśnienie, ale sprawdza się również w przypadku wewnętrznych elementów elektronicznych i innych małych materiałów.


Para:Metalowe natryskiwanie Następny:Śrutowanie strumieniowe