Łuk elektryczny

- Aug 08, 2017-

Łuk elektryczny to przepływ prądu elektrycznego obecny pomiędzy dwiema elektrodami, uformowane, gdy energia elektryczna przeskakuje z jednej elektrody do drugiej. Połączenie wykonane z skoku tworzy "mostek" lub łuko elektronów widoczny dla oka. Łuk ten zawiera bardzo wysokie temperatury i jasność, idealny do spawania i oświetlania.

Temperatura i jasność łuku elektrycznego zależy głównie od dwóch czynników: rodzaju gazu i ciśnienia. Gdy prąd elektryczny przemieszcza się w szczelinie między elektrodami, rozgrzewa powietrze wokół niego. Poprzez zmianę składu chemicznego powietrza można zmienić ciepło i jasność łuku.

Gdy łuko jest zamknięte w pojemniku, wykonanym ze szkła lub tworzywa sztucznego w zależności od jego zastosowania, ciśnienie powietrza otaczające łuko może być kontrolowane w określonych celach. Powietrze można usunąć, aby utworzyć próżnię lub można dodać gaz do utworzenia łuku wysokiego ciśnienia. Oba są używane w różnych typach oświetlenia.

Cewka Tesla jest rodzajem łuku elektrycznego, który działa w regularnym ciśnieniu atmosferycznym. Jego wynalazca, Nikola Tesla, jest powszechnie uważany za poprzednika dla obrazu "szalonego naukowca". Ten obraz został wyczarowany, gdy zdjęcia pokazały, że przeprowadza eksperymenty w świetle łuków elektrycznych działających w tle.

Błyskawica jest naturalnie występującym łukiem elektrycznym, zapewniającym ten sam spektakl. Energia wytwarzana w powietrzu wychodzi na ziemię lub inne chmury. Tworzy to elektryczną łukową lampę błyskową, która może dotrzeć do kilku metrów (metrów).

Elektryczny piec łukowy wykorzystuje wysokie ciepło w łuku do stopienia metali. Energia elektryczna przechodzi przez metale, które ogrzewa je do temperatury topnienia. Złomowe metale są powszechnie stopione przy użyciu tej metody. Energia z pieca jest zazwyczaj mniejsza w porównaniu do wielkiego pieca . Zdolność do szybkiego zatrzymania i uruchomienia pieca łukowego umożliwia staliarzowi zmianę obciążenia pieca zgodnie z jego potrzebami.

Spawacze stosują tę samą zasadę do spawania łukiem elektrycznym. Pręty metalowe są zelektryfikowane przez źródło zasilania , a łuki powstają, gdy pręty stykają się z innym metalem. Wystarczające ciepło jest generowane w celu stopienia dwóch metali. Następnie spawacze wykorzystują ten proces do spawania dwóch metali razem.

Jednym z ciekawszych zastosowań w łuku elektrycznym są głośniki plazmowe. Zamiast używać tradycyjnych głośników do produkcji dźwięku, większość głośników plazmowych używa jonizowanego gazu lub energii elektrycznej na żywo. Rozszerzenie i skrócenie łuku, gdy prąd przechodzi przez nią, zakłóca powietrze. To z kolei wytwarza dźwięk. Mówi się, że głośniki plazmowe wytwarzają wyraźniejszy dźwięk, nie mając fizycznych ograniczeń innych mówców.


Para:Przemysł meblarski Kompleksowe Olej do Wody Zanieczyszczenia środowiska Następny:Ograniczenie zapotrzebowania na różne branże, Indie, produkty domowe i elektroniczne, szczególnie zapotrzebowanie