Strategia środowiskowa i promowanie reformy tradycyjnych gałęzi przemysłu

- Apr 12, 2018-

Dzisiaj odpowiedni personel naszego wydziału został zaproszony do udziału w prowincjonalnych wykładach z zakresu ochrony środowiska, koncentrując się na sytuacji zanieczyszczenia w prowincji, a także interpretacji polityki, strategii naprawczych i programów do serii dyskusji.

Environmental strategy.jpg

Para:Pracownicy firmy wzięli udział w setnym spotkaniu Sharon Sharing i poznali się z elity projektowej. Następny:Krzesła z aluminium zamówione przez australijskich klientów są gotowe do pracy