Eksportu przedsiębiorstw praktyki wewnętrznej siły do czynienia z wojny handlowej

- Aug 31, 2018-

USA podjęła decyzję o nałożeniu 25% taryfy na 16 mld USD chińskiego wywozu do Stanów Zjednoczonych z 23 sierpnia. W celu ochrony jego praw i interesów i wielostronnego systemu handlu, Strona Chińska musiał podjąć niezbędne środki zaradcze i postanowiła nałożyć taryfy 25% na 16 miliardów dolarów od przywozu z USA i wdrożyć go równolegle z USA.

W obliczu zmian w środowisku zewnętrznym chiński wywóz firm aktywnie działa. Wielu eksporterów wywiad wierzy, że wywóz przedsiębiorstwa został dotknięty wpływ wojny USA. W obliczu trudności przedsiębiorstwa eksportujące podejmuje działania, aby przyspieszyć rynek dywersyfikacji, wzmocnienia R&D i innowacji i konkurencyjności produktu.


Para:Dziś łóżka 1000 Columbus klientów były ładowane i rozładowywane, gotowe do wysyłki, dziękuję za wsparcie. Następny:Meksykańskie zamówienie klienta zostało przygotowane i czeka na załadunek i rozładunek. Dziękujemy za wsparcie i zaufanie.